LJN BK3149, Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 oktober 2009

De VvE vordert terugbetaling van onverschuldigde betalingen aan haar voormalig beheerder. Feitelijk oordeel dat voor de betalingen aan haarzelf, die door de beheerder van de VvE-rekening zijn afgeboekt, geen contractuele grondslag aanwezig is. De vordering tot terugbetaling aan de VvE uit hoofde van onverschuldigde betaling wordt (gedeeltelijk) toegewezen. De beheerder die instemt met tussentijdse beëindiging en overdracht van haar werkzaamheden en daarbij niet tegelijkertijd het recht voorbehoudt op doorbetaling van de beheersvergoeding gedurende de resterende contractduur, wekt bij de VvE het vertrouwen met tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zelf te hebben ingestemd en kan deze vergoeding niet meer opeisen.

Vordering tot schadevergoeding naar het oordeel van de rechter niet voldoende onderbouwd. Tekortkoming voormalig beheerder komt niet voldoende vast te staan. Extra kosten van opvolgend beheerder om orde op zaken te stellen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Vraag of beheerder al dan niet in gebreke gesteld had moeten worden blijft daardoor in het midden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.