Geen gebouw is hetzelfde en ook de wensen en belangen van de (toekomstige) eigenaars zullen van elkaar verschillen. Iedere splitsing in appartementsrechten dient derhalve afgestemd te worden op het te splitsen object (gebouw en/of grond) en de eigenaars of erfpachters daarvan. Laat u zich bij de voorbereiding van een splitsing in appartementsrechten bijstaan door een in splitsingen gespecialiseerde notaris.

Deze modelakte van splitsing in appartementsrechten gaat uit van een splitsing van een gebouw op’eigen grond’. Verder wordt ervan uitgegaan dat het gebouw bestaat uit een bedrijfs-/winkelruimte op de begane grond met meerdere zelfstandige bovenwoningen. Het onderhavige model is gebaseerd op de modelakte van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), bewerkt en toegelicht door mr. H.H. Harleman, notaris te Amsterdam.

Klik hier voor de Model akte van splitsing in appartementsrechten

Mr. Hugo H. Harleman is notaris te Amsterdam. Hij actief in het vastgoednotariaat bij Hartman LMH.