De “Richtlijn Appartementstekeningen” is in april 2006 opgesteld door het Kadaster. Ontwikkelingen van na april 2006 zijn niet in de Richtlijn meegenomen. Als voorbeeld wordt genoemd de invoering van de mogelijkheid om zelfstandig percelen te ‘splitsen’, waarbij nieuwe definitieve perceelnummers ontstaan met voorlopige kadastrale grenzen en voorlopige oppervlakten. Deze ontwikkeling is van relevant omdat enkel gehele kadastrale percelen in een splitsing in appartementsrechten betrokken kunnen worden. Door te werken met voorlopige kadastrale grenzen hoeft niet gewacht te worden op voorafgaande kadastrale inmeting van het perceel. De definitieve vaststelling van de grenzen en de oppervlakte vindt pas in een later stadium plaats door het Kadaster.

Klik hier voor de Richtlijnen Appartementstekeningen

Mr. Hugo H. Harleman is notaris te Amsterdam. Hij actief in het vastgoednotariaat bij Hartman LMH.