Een modelreglement is naast de wet de basis voor de rechten en plichten van eigenaren van appartementsrechten. De Nederlandse taalvoering in de modelreglementen maakt het voor buitenlandse eigenaren van Nederlandse appartementen veelal lastig om de basis van haar rechten en plichten als eigenaar te begrijpen. De behoefte aan een Engelse vertaling van het Modelreglement 2006 is daarom veel gehoord. Met onderstaande vertaling zal het het Modelreglement 2006 voor buitenlandse appartementseigenaren hopelijk inzichtelijker worden.

Klik hier voor het de Engelse vertaling van het Modelreglement 2006

Mr. Lex Hartman is notaris te Amsterdam en partner bij Hartman LMH Notarissen en lid van de Commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. ... meer