De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft vandaag het rapport ‘Evaluatie SEV-programma Bewoners en invloed’ gepubliceerd met daarin conclusies en aanbevelingen uit het programma ‘Bewoners en invloed’, dat de afgelopen drie jaar gelopen heeft. Het rapport gaat in op de mogelijkheden tot het stimuleren van bewonersparticipatie. Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden daartoe zijn drie experimentenlijnen gevolgd. Eén van deze experimentenlijnen betreft gemengde complexen. Aan de hand van experimenten in de praktijk wordt een aantal doelstellingen en conclusies verwoord in het rapport.

‘Eigenaars en huurders moeten zoveel mogelijk gelijke toegang tot informatie en besluitvorming kunnen krijgen. Bewoners moeten als bewoners benaderd en behandeld worden, niet als eigenaars en huurders’, aldus het rapport. In de beschreven experimenten komt dat onder meer terug door in gemengde complexen naast eigenaars ook huurders toegang te geven tot alle VvE-informatie en VvE vergaderingen en door  huurders in de VvE hetzelfde stemrecht als eigenaars te geven. Het rapport signaleert, dat ‘de huidige juridische kaders het beheer van gemengde complexen niet onmogelijk maken, maar dat het op z’n minst wel wenselijk is dat de huidige regelgeving wordt aangepast’. Verder meldt het rapport: ‘de situatie maakt duidelijk dat het onderscheid tussen het huurrecht en het appartementsrecht niet langer standhoudt’.  Om deze knelpunten te verhelpen beveelt het rapport aan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een universeel ‘woonrecht’, waarin ongeacht de woonvorm allerlei vrijheden zijn voor bewoners om zelf invulling te geven aan hun woonwensen.

Gemengde complexen staan in de belangstelling. Met het verkopen van delen van hun woningvoorraad, zullen steeds meer corporaties deelgenoot worden in gemengde complexen. Het is om die reden dat steeds meer aandacht uitgaat naar onder meer de juridische knelpunten die dat oplevert. De redactie van VvERecht.nl organiseerde op 14 juni 2012 een Expert Meeting over het onderwerp gemengde complexen. Tijdens deze Expert Meeting zijn de knelpunten tussen het huurrecht en het appartementsrecht aan de orde geweest. Op VvERecht.nl is daarover onder de rubriek Expert Meeting 2012 een aantal bijdragen te vinden.

Klik hier voor het volledige rapport

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.