Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs in navolging van VvE Belang een meldpunt VvE’s geopend op haar website. Volgens de toelichting bij het meldpunt van VEH, zijn VvE’s de dupe van wanpresterende beheerders.

VEH schrijft: ‘Het bestuur van een vereniging wordt vaak gevormd door vrijwilligers. Een bestuur hoort dan te kunnen vertrouwen op de kennis, ervaring en professionaliteit van een beheerder. Beheerders laten het daarentegen te vaak afweten.’ Vereniging Eigen Huis opent daarom een online meldpunt voor gedupeerde VvE’s. VEH roept op het meldpunt op tot meldingen over ervaringen met een beheerders die hun afspraken niet nakomen, of bijvoorbeeld rekeningen betalen die nooit geaccordeerd zijn door het bestuur van de VvE.

Uit de website blijkt niet hoe een dergelijk meldpunt bijdraagt aan de bevordering van kwalitatief goed VvE beheer. Uit de website van VEH blijkt evenmin welke gevolgen zij verbindt aan de meldingen die zij zal ontvangen op dit meldpunt.Vereniging Eigen huis komt op voor de belangen van iedereen die een eigen woning bezit en heeft naar eigen zeggen ruim 690.000 leden.

www.eigenhuis.nl/meldpuntvve

Eeerder al opende Stichting VvE belang een meldpunt over VvE beheerders op www.klachtenovermijnvvebeheerder.nl. Op die website kan een klachtenformulier worden ingevuld. VvE belang heeft bij de opening van deze website kenbaar gemaakt jaarlijks alle klachten te zullen inventariseren en rapporteren aan de branche-organisatie van VvE Beheerders en de politiek.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.