Niet alleen de koopovereenkomst, maar ook de akte van levering van een appartementsrecht moet aan bijzondere voorwaarden voldoen. Zo bepaalt de hier gepubliceerde model akte van levering, dat in de koopprijs is begrepen het aandeel van verkoper in het reservefonds van de vereniging van eigenaars, waarvan blijkt uit een aan de akte te hechten opgave van/namens het bestuur van die vereniging. Ook bevat de akte van levering een bepaling waaruit de opgave blijkt van het bedrag dat verkoper op heden aan de vereniging van eigenaars schuldig is.

Deze model akte van levering van een appartementsrecht gaat uit van levering van een appartementencomplex op ’eigen grond’, maar er zijn ook keuzemogelijkheden opgenomen voor een splitsing op erfpacht. Verder wordt verwezen naar de akte van splitsing en wordt bepaald dat de daarin opgenomen bepalingen en het van toepassing verklaarde modelreglement mede verbindend zijn voor koper.

Klik hier voor het model leveringsakte appartementsrecht

Mr. Hugo H. Harleman is notaris te Amsterdam. Hij actief in het vastgoednotariaat bij Hartman LMH.