Een huurder of gebruiker van een appartement is niet van rechtswege gebonden aan besluiten van de VvE en het huishoudelijk reglement. In algemene zin oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest van 10 februari 2012 (gepubliceerd met noot op VvERecht.nl), dat een huurder niet gebonden is aan het huishoudelijk reglement tenzij de huurder of gebruiker van een appartement vooraf een verklaring heeft afgegeven waarin hij zich verbindt aan de inhoud van dit huishoudelijk reglement, omdat het huishoudelijk reglement niet valt onder de reikwijdte van artikel 5:120 lid 2 BW. In dat artikel is kort weergegeven bepaald, dat de huurder van een appartement gebonden is aan de akte van splitsing en het splitsingsreglement.

De bijgaande model huurdersverklaring is gebaseerd op de modelreglementen bij splitsing in appartementsrechten (MR 1973 artikel 20, MR 1983, 1992 artikel 24, MR 2006 artikel 35). De akte van splitsing kan in voorkomende gevallen meer of anders bepalen, zodat bij het opstellen van een huurdersverklaring altijd eerst getoetst moet worden aan de akte van splitsing en het reglement van de betreffende VvE.

Klik hier voor de model huurdersverklaring