Het kopen van een appartementsrecht geschiedt bij een koopovereenkomst, waarin het verkochte appartementsrecht nauwkeurig omschreven is. Bovendien verwijst de koopakte naar de splitsing waar het appartementsrecht deel van uitmaakt. in de koopakte aanvaardt de koper de reglementen van de vve en verklaart hij daarvan een afschrift te hebben ontvangen./ ook zijn bijzondere bepalingen opgenomen met betrekking tot de afrekening van servicekosten.

Deze model koopakte van een appartementsrecht gaat uit van een splitsing van een gebouw op ’eigen grond’, maar er zijn ook keuzemogelijkheden opgenomen voor erfpacht en opstalrechten. voorgesorteerd. Verder kan worden aangegeven of het een woonappartement betreft of een appartement met een andere bestemming.

Klik hier voor de model koopovereenkomst appartementsrecht

 

Mr. Hugo H. Harleman is notaris te Amsterdam. Hij actief in het vastgoednotariaat bij Hartman LMH.