Corporaties hebben het voornemen om een deel van hun woningbezit te verkopen. Platform31, de kennisorganisatie voor stad en regio (de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV) start een onderzoek naar de mogelijkheid voor corporaties om grondgebonden woningen te verkopen in de vorm van een appartementsrecht. Corporaties worden opgeroepen zich aan te melden voor het experiment. De achterliggende gedachte is, dat onderhoud daardoor beter geborgd wordt en achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

De onderzoeksvraag die Platform31 heeft geformuleerd luidt als volgt:

Is het fiscaal, financieel, markttechnisch, juridisch en organisatorisch mogelijk bij verkoop van ex-corporatie grondgebonden eengezinswoningen een VvE op te richten? En hoe ziet deze er organisatorisch uit en onder welke voorwaarde is het aantrekkelijke voor de toekomstige koper? En wat betekent dit voor de verkopende corporatie.

De redactie van VvERecht.nl verwijst voor wat betreft enkele juridische aspecten van deze constructie naar de rubriek ‘Expert meeting 2012’ op VvERecht.nl. In die rubriek zijn vele bijdragen te vinden over de juridische consequenties van corporaties die bezit hebben in complexen waarin zij appartementsrechten verkopen. Belangrijke knelpunten zijn de conflicten tussen het huurrecht en appartementsrecht en de wettelijk verplichte afdracht (ook van de corporatie) aan het reservefonds van de VvE.

Overigens zijn in de afgelopen jaren enkele woonwijken met grondgebonden woningen in appartementsrechten gesplitst door de verkopende corporatie. Dat het juridisch mogelijk is een woonwijk met grondgebonden woningen in appartementsrechten te splitsen staat vast. Uit het onderzoek zal blijken of verkoop na splitsing van grondgebonden woningbezit door corporaties fiscaal, financieel, markttechnisch, juridisch en organisatorisch haalbaar en opportuun is.

Klik hier voor de ‘Oproep experimentpartners: Verkoop corporatie eengezinswoningen met VvE’

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.