Het appartementsrecht mag zich in een toenemende belangstelling en een steeds groter wordende maatschappelijke relevantie verheugen. Het ongeveer 65 jaar oude rechtsgebied staat bovendien volop in de belangstelling van de politiek en de wetgever. Om tegemoet te komen aan de in de praktijk levende behoefte aan een platform waar appartementsrechtjuristen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren, is op 17 september 2014 een nieuwe specialisatievereniging opgericht, de Juristenvereniging Appartementsrecht.

De vereniging heeft ten doel de bevordering van uitwisseling van kennis op het gebied van het appartementsrecht onder notarissen, advocaten en andere juristen. Daartoe zal zij voorzien in bijeenkomsten, cursussen & leergangen en andere vormen van informatievoorziening op het gebied van het appartementsrecht.

De vereniging werkt samen met het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en stichting VvErecht.nl. Het IBR verzorgt de ledenadministratie. Het lidmaatschap staat open voor alle juristen die beroepsmatig bij het appartementsrecht zijn betrokken.

Het eerste bestuur bestaat uit prof. mr. Roel (F.H.) Mertens (voorzitter), advocaat te Maastricht en bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten aan de Open Universiteit; mr. Mechteld (C.E.) van der Vleuten (secretaris), zelfstandig beleidsadviseur/interimmanager voor woningcorporaties en promovenda bij de OUNL, mr. Yvonne (H.) van Ballegooijen (penningmeester), advocate te Breda, mr. Gijs (G.J.D.) Verdoes Kleijn (algemeen bestuurslid), oud notaris te ’s-Gravenhage en mr. Lex (G.) Hartman, (algemeen bestuurslid), notaris te Amsterdam.

Aanmelding als aspirant-lid van de vereniging kan via info@jv-appartementsrecht.nl. De jaarlijkse contributie (€ 45,= per jaar) zal worden vastgesteld tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging, die plaatsvindt op 26 maart 2015 in het midden van het land vanaf 14.00 uur. Deze vergadering zal gecombineerd worden met een interessante themabijeenkomst. De JvA is op internet te vinden op www.jv-appartementsrecht.nl

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.