Donderdag 26 maart 2015 vond in het Utrechtse Stadskasteel Oudaen de eerste bijeenkomst plaats van de nog jonge Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA). Na het openingswoord van de voorzitter van de JvA, prof. mr. dr. Roel Mertens en een kort huishoudelijk gedeelte met de ALV, werd aansluitend in de themabijeenkomst van deze middag gesproken over de geschiedenis van de modelreglementen bij appartementensplitsing door prof. mr. dr. Aart van Velten. Het eerste model dateert al van 1953 (!). Van Velten signaleerde dat veel bepalingen die nu in de modelreglementen van de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) staan, hun oorsprong vinden in de oudere splitsingsmodellen, tot aan het eerste model van de KNB toe. Hij signaleerde ook dat niet alle bepalingen even duidelijk zijn, en dat er bepalingen zijn die in de praktijk tot problemen leiden.

Daarna gaven advocaten mr. Hubert Braakhuis en mr. Lara Hesseling, verbonden aan het kantoor Rijssenbeek Advocaten te Arnhem, een uiteenzetting van enkele onduidelijkheden en knelpunten die zij in de praktijk tegenkomen. Tot slot gaf mr. Jan Hockx, notaris en partner bij Lexence N.V. advocaten & notarissen een toelichting op de bijzonderheden bij een hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten. En ook in de daarop betrekking hebbende modelreglementen zijn diverse onduidelijkheden danwel aandachtspunten te vinden, die wellicht in een nieuw modelreglement kunnen worden ondervangen.

Leden van de KNB projectgroep Modelreglement 2015 waren aanwezig bij deze bijeenkomst, dus de input kwam direct bij de juiste personen terecht. Zij nemen deze input mee bij het schrijven van het nieuwe modelreglement bij splitsingen in appartementsrechten. Uiteraard houden we u via deze website op de hoogte van de vorderingen.

Het bestuur en de aanwezige leden van de JvA kijken terug op een zeer geanimeerde bijeenkomst. JvA leden komen veelal uit de advocatuur, het notariaat en de adviespraktijk, en de JvA blijkt een welkome gelegenheid te zijn om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De aansluitende netwerkborrel was daartoe een goede gelegenheid.

Meer informatie over de JvA vindt u op de website.

Mechteld van der Vleuten is adviseur en interimmanager voor woningcorporaties en onderzoeker bij de Open Universiteit. Zij promoveerde 1 september 2017 aan de Open Universiteit op een proefschrift over de knelpunten tussen het appartementsrecht en het huurrecht in gemengde complexen. Mechteld is sinds 1995 actief in de volkshuisvesting, heeft zich gespecialiseerd in wonen, huurzaken en appartementsrecht. Zij adviseert zowel woningcorporaties, eigenaren als VvE’s.