Onlangs is een uitgebreide vergelijkende behandeling van het appartementsrecht in 20 Europese landen en Zuid-Afrika beschikbaar gekomen. In deel I van het boek wordt de ontstaansgeschiedenis van wetgeving inzake de eigendom van een appartement in Europa verkend en wordt een korte vergelijking van de rechtsstelsels gegeven. Daarna wordt beschreven hoe een splitsing in appartementen in de Europese landen wordt gebruikt om zowel woongebouwen als commerciële, industriële en toeristische flatgebouwen te structureren. Per land is de totstandkoming van splitsingen in appartementen onderzocht, evenals de basisregels van appartementensplitsingen en de rol die statuten spelen bij het handhaven van de harmonie in een appartementensplitsing.

In deel II van het boek zijn tien case studies opgenomen die een verscheidenheid aan feitelijke scenario’s behandelen. De bespreking richt zich op het verstrekken van juridische oplossingen voor praktische zaken. De scenario’s omvatten onder andere de juridische gevolgen van verkoop van ongebouwde appartementen van bouwplannen, beperkingen op de verkoop en verhuur van appartementen, het houden van huisdieren en de uitoefening van een beroep in een appartement. Ook de regels omtrent vergaderen en besluitvorming, de sancties tegen wanbetalers, hoe om te gaan met overlastveroorzakers en de eisen voor het uitvoeren van onderhoud en verbeteringen komen aan bod.

Het boek eindigt in deel III met een beschrijving van recente ontwikkelingen in het appartementsrecht.

Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Cornelius van der Merwe. Hij is senior research fellow aan de universiteit van Stellenbosch en emeritus hoogleraar burgerlijk recht van de Universiteit van Aberdeen. Hij wordt beschouwd als een wereldautoriteit op het gebied van appartementsrecht en heeft veel geschreven over de verschillende regelingen van appartementseigendom en eigendomsrecht in het algemeen in nationale en internationale juridische tijdschriften.

Er hebben 29 auteurs aan dit boek meegewerkt, waarbij Roel Mertens het onderzoek en de beschrijving van het Nederlandse deel voor zijn rekening heeft genomen.

De onderzochte landen zijn het West-Europese Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Portugal, Spanje en Catalonië. In Oost-Europa zijn Polen, Slovenië en Kroatië onderzocht. Van Scandinavië zijn Denemarken, Noorwegen en Zweden onderzocht. Engeland en Ierland zijn de twee beschreven landen met een common law stelsel. De eveneens onderzochte landen Schotland en Zuid Afrika kennen een gemengd wettelijk systeem. Tot slot zijn ook de Baltische landen vertegenwoordigd doordat Estonia in de vergelijking is betrokken.

Het boek is verkrijgbaar via http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/private-law/european-condominium-law

 

Mechteld van der Vleuten is adviseur en interimmanager voor woningcorporaties en onderzoeker bij de Open Universiteit. Zij promoveerde 1 september 2017 aan de Open Universiteit op een proefschrift over de knelpunten tussen het appartementsrecht en het huurrecht in gemengde complexen. Mechteld is sinds 1995 actief in de volkshuisvesting, heeft zich gespecialiseerd in wonen, huurzaken en appartementsrecht. Zij adviseert zowel woningcorporaties, eigenaren als VvE’s.