VvERecht.nl heeft een succesvol 2015 achter de rug. Net als de voorgaande jaren is in 2015 het aantal bezoekers en pageviews gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Steeds meer VvE-professionals herkennen in VvERecht.nl dé juridische databank voor VvE professionals. In 2015 zijn ruim 150.000 artikelen gelezen op VvERecht.nl. Ook de VvERecht.nl nieuwsbrief, een dienst die sinds medio 2014 bestaat, kent een groeiende belangstelling met circa 1.000 inschrijvingen. Bovendien wordt in toenemende mate naar VvERecht.nl verwezen als bron in overige juridische publicaties. Zelfs in enkele conclusies van de AG bij de Hoge Raad zijn verwijzingen naar VvERecht.nl te vinden.

In 2016 gaat VvERecht.nl haar vijfde bestaansjaar in. Ook in het nieuwe jaar worden VvE professionals uitgenodigd hun juridische bijdragen ter publicatie aan te leveren bij de redactie. VvERecht.nl blijft ook in 2016 een open databank, die door en voor VvE professionals kosteloos ter beschikking wordt gesteld.

VvERecht.nl is eigendom van Stichting VvERecht.nl, een stichting die zonder winstoogmerk opereert en waarvan de bestuurders en de redactie hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten. Mede dankzij haar sponsoren kan Stichting VvERecht.nl voorzien in de kosten van het beheer en onderhoud van de website.

Het bestuur en de redactie van VvERecht.nl wensen alle VvE professionals een voorspoedig 2016 toe en spreken de verwachting uit, dat u ook in 2016 op VvERecht.nl de juridische informatie vindt die u zoekt.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.