Op 23 mei 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars als hamerstuk afgedaan. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.

Boek 5, titel 9 BW wordt aangepast. In het kort is de wet gericht op het verbeteren van de werking van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) op twee onderdelen:
1. VvE’s met daarin de bestemming woning dienen op grond van de wet voldoende voldoende te reserveren voor voor noodzakelijk onderhoud en herstel van de gemeenschappelijke gedeelten. Bij de gebreke van een MJOP dient daarvoor jaarlijks tenminste minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex te worden gereserveerd;
2. verder is nu bij wet geregeld dat VvE’s overeenkomsten van geldlening kunnen aangaan.

Meer informatie over de wetswijziging en de tekst van de wet is te vinden in diverse bijdragen op vverecht.nl.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.