Beheer en beschikken in het appartementsrecht

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de toepassing van het kader van beheers- en beschikkingshandelingen in het appartementsrecht.* 1.1.   Inleiding In 2020 verschenen er drie...

Zonder toestemming VvE gebouw verduurzamen?

Een notificatieregeling blijkt minder eenvoudig dan voorgesteld Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) loopt 27 procent van de kleine VvE's vast bij het bepalen welke verduurzamingsmaatregelen er nodig zijn. Deze...

Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Door: mr. R.P.M. de Laat en mr. D.N. Reijnders Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van...

Geen toestemming VvE? Vergunning niet verleend

Rechtbank Noord-Holland, 7 juni 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:5954) Voor grondige verbouwingen is zowel toestemming van de VvE nodig, als van de gemeente. In principe zijn dit twee gescheiden trajecten die niet...

Exclusief toebedelen gemeenschappelijk gedeelte voor onbepaalde tijd uitsluitend met medewerking van...

Hoge Raad 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286 (VvE Sint-Martinushof) Het voor onbepaalde tijd exclusief toebedelen van een gemeenschappelijk gedeelte aan...

Geen toestemming VvE? Vergunning niet verleend

Rechtbank Noord-Holland, 7 juni 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:5954) Voor grondige verbouwingen is zowel toestemming van de VvE nodig, als van de...

De UBO en de VvE

In dit artikel zal ik een uitspraak bespreken waarbij de bankrekening van de VvE terecht door de bank was geblokkeerd. Alvorens ik die uitspraak bespreek zal ik de verplichte ubo-opgave in het kader van de zgn. Wwft verplichtingen toelichten. Na de bespreking van de uitspraak zal ik in het algemeen de ubo-opgave van de VvE toelichten. Algemeen: verplichting tot nemen van maatregelen tot tegengaan van witwassen en terrorisme In onze maatschappij wordt het nemen van maatregelen...

Kan de VvE een dakopbouw, aanbouw of dakkapel toestaan zonder wijziging van de splitsingsakte?

De rechtbank Amsterdam, sector kanton, is in een uitspraak van 29 maart 2023 oordeel dat de bouw van een dakopbouw op een dakterras, dat als privé-gedeelte is aangemerkt, geen goederenrechtelijke gevolgen heeft. Die uitspraak staat op gespannen voet met een eerdere uitspraak met betrekking tot een de realisatie van een dakkapel van gerechtshof Den Haag van 30 juni 2020. Beide uitspraken zijn op dezelfde door de Hoge Raad geformuleerde norm gebaseerd, maar leiden tot een verschillende uitkomst. Hoe zit het nu? Biedt een...

Exclusief toebedelen gemeenschappelijk gedeelte voor onbepaalde tijd uitsluitend met medewerking van alle appartementseigenaars

Hoge Raad 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286 (VvE Sint-Martinushof) Het voor onbepaalde tijd exclusief toebedelen van een gemeenschappelijk gedeelte aan een appartementseigenaar kwalificeert niet als een beheerhandeling, maar als een beschikkingshandeling. De akte van splitsing kan met dit doel uitsluitend worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars en niet met een 80%-besluit ex artikel 5:139 lid 2 BW. Feiten De voormalige Sint-Martinuskerk in Utrecht is ten behoeve van herontwikkeling naar woningen in 1988 gesplitst...

Beheer en beschikken in het appartementsrecht

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de toepassing van het kader van beheers- en beschikkingshandelingen in het appartementsrecht.* 1.1.   Inleiding In 2020 verschenen er drie uitspraken over ingebruikgeving van gemeenschappelijke delen in appartementencomplexen. In een uitspraak van Hof Den Bosch op 23 juli 2020 werd een gedeelte van het gemeenschappelijke dakterras tegen betaling exclusief in gebruik gegeven aan een eigenaar. Het Hof oordeelde dat het besluit van de VvE nietig is. In een uitspraak van...

Zonder toestemming VvE gebouw verduurzamen?

Een notificatieregeling blijkt minder eenvoudig dan voorgesteld Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) loopt 27 procent van de kleine VvE's vast bij het bepalen welke verduurzamingsmaatregelen er nodig zijn. Deze en andere conclusies blijken uit het rapport ‘Uitdagingen voor VvE’s van oktober 2022, dat in opdracht van VEH is opgesteld na onderzoek onder met name kleinere VvE’s. VEH stelt op grond daarvan regelgeving voor waardoor appartementseigenaren bepaalde energiebesparende maatregelen zelfstandig kunnen uitvoeren als de besluitvorming in de VvE vastloopt. Appartementseigenaars...