Contact

De redactie is te allen tijde geïnteresseerd in interessante uitspraken, artikelen, reacties en tips.

Redactiesecretariaat VvERecht.nl
p/a De Advocaten van Van Riet
t.a.v. mr. D.N. Reijnders
Postbus 85207
3508 AE Utrecht

E: redactie@vverecht.nl
T: 06 53 196 308