Modellen

Modellen

Akte van splitsing
Koop en levering
Volmacht
Incasso verenigingsbijdragen 
Overig

 

Binnenkort kunt u hier de volgende modellen raadplegen en downloaden:

 • Oproeping ALV Algemeen
 • Oproeping ALV slapende VvE
 • Notulen ALV
 • Koop-/aannemingsovereenkomst appartementsrecht
 • Algemene Voorwaarden Koop-/aannemingsovereenkomst appartementsrecht
 • SWK Garantie- en Waarborgregeling appartementsrechten
 • Proces verbaal van oplevering gemeenschappelijke gedeelten
 • Verzoek tot herstel van gebreken gemeenschappelijke gedeelten
 • Verzoek tot arbitrage
 • Overeenkomst VvE- bestuurder/beheerder
 • Waarschuwing aan overtreder reglement
 • Bestuurlijke boete aan overtreder reglement
 • Verzoekschrift vernietiging, schorsingsverzoek 5:130 BW
 • Verzoek vervangende machtiging 5:121 BW
 • Verzoek vervangende machtiging aktewijziging 5:140 BW
 • Dagvaarding vernietiging besluit tot aktewijziging 5:140a BW
 • Dagvaarding vernietiging besluit tot aktewijziging 5:141 BW