mr. Gijs G.J.D. Verdoes Kleijn

Mr G.G.J.D.(Gijs) Verdoes Kleijn is oud-notaris te ‘s-Gravenhage. Hij is lid van de Commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB. Hij werkte mee aan de totstandkoming van de Modelsplitsingsreglementen van de KNB, versies 1983, 1987 (modelsplitsingsreglement voor serviceflats), 1992, januari 2006 en maart 2006 (modelsplitsingsreglement voor ondersplitsing). Hij is auteur in enkele gezaghebbende werken waaronder Kluwer Groene Serie Zakelijke Rechten, Burgerlijk Wetboek Boek 5, titel 9 Appartementsrecht en Kluwers uitgave Appartementsrecht (samen met wijlen Prof. mr. J.H. Beekhuis en Prof.mr. A.A. van Velten). Hij was mede-auteur In het preadvies van de KNB 1997 onder de titel “Naar een vernieuwd Appartementsrecht” en hij is lid van de annotatiecommissie van het Tijdschrift Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht IBR.