mr. Lex Hartman

9Mr. Lex Hartman is notaris te Amsterdam en partner bij Hartman LMH Notarissen. Lex Hartman werkt sinds 1992 in het notariaat en is gespecialiseerd in projectontwikkeling en vastgoedtransacties. Hij is tevens coauteur van het Handboek Registergoederenrecht 2008 (onderdeel splitsing in appartementsrechten) en lid van de Commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de commissie die het modelreglement van splitsing vaststelt).