prof. mr. Roel Mertens

Prof. mr. Roel Mertens is advocaat bij Paulussen Advocaten te Maastricht en bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij lid van de Commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, die modelreglementen bij splitsing in appartementsrechten opstelt. Ook was hij lid van de Werkgroep herziening appartementsrecht, welke werkgroep de wijzingen voorbereidde die op 1 mei 2005 in het Nederlandse appartementsrecht werden ingevoerd. Op de Nederlandse Antillen zijn de voorstellen over regeling van timesharing via het appartementsrecht , die hij in 1997 deed als preadviseur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, eveneens in het Burgerlijk Wetboek overgenomen. Roel Mertens was mede-auteur in het preadvies van de KNB 1997 onder de titel “Naar een vernieuwd Appartementsrecht” en heeft daarnaast een aantal gezaghebbende publicaties op zijn naam staan.