Colofon

VvERecht.nl is de juridische databank op het gebied van het vve-recht. Naast juridische informatie bevat VvERecht.nl analyses en opiniërende bijdragen van redactieleden en andere geïnteresseerden. Het ‘VvE-recht’ omvat meer dan het appartementsrecht uit boek 5 titel 9 BW. Ook aanverwante rechtsgebieden, zoals ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, zakenrecht, burgerlijk procesrecht en rechtspersonenrecht, zijn van belang voor de VvE. Op VvERecht.nl wordt alle informatie daarover op een eenvoudig te benaderen wijze gepresenteerd. Het gebruik van VvERecht.nl is kosteloos. Lees wel de disclaimer op deze site.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.

Redactie

  • mr. Richard P.M. de Laat (hoofdredacteur), Advocaat te Utrecht
  • prof. mr. Roel Mertens, Advocaat te Maastricht
  • mr. Dennis N. Reijnders (secretaris), Advocaat te Utrecht
  • mr. Hugo Harleman, Notaris te Amsterdam
  • mr. Yvonne H. van Ballegooijen, Advocaat te Breda
  • mr. dr. Mechteld C.E. van der Vleuten, adviseur en interimmanager te Zeist
  • mr. Kim Kroon, advocaat te Amsterdam
  • mr. Helen M. Kolster, notaris te Rotterdam

De redactie is altijd op zoek naar VvE-juristen die bereid zijn om een kwalitatieve bijdragen te leveren aan VvERecht.nl. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij redactie@vverecht.nl of één van de bovenvermelde redactieleden.

Bijdragen

VvERecht.nl staat open voor iedereen die een juridische bijdrage wil leveren: een uitspraak voorzien van een samenvatting, een juridisch artikel of een model-document in het VvE-Recht. Bijdragen kunnen worden verzonden naar: redactie@vverecht.nl.

Sponsors

De toegang tot de databank van Stichting VvERecht.nl is kosteloos, maar niet gemaakt worden zonder kosten te maken. Wij zijn dan ook dankbaar voor de bijdragen van sponsors die het mogelijk maken om VvERecht.nl in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met

Redactiesecretariaat VvERecht.nl
p/a De Advocaten van Van Riet
t.a.v. mr. D.N. Reijnders
Postbus 85207
3508 AE Utrecht

E: redactie@vverecht.nl
T: 030-263 50 52

Initiatiefnemers

VvERecht.nl is een initiatief van mr. Richard P.M. de Laat en mr. Dennis Reijnders, beiden advocaat te Utrecht. Alle rechten op VvERecht.nl zijn door de initiatiefnemers belangeloos ingebracht in Stichting VvERecht.nl.