Instituut voor Bouwrecht (IBR)

Het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag heeft als doel het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht. Dit doel wordt nagestreefd door het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, de verenigingen VBR en VBR-A, het uitgeven van het Tijdschrift voor Bouwrecht en het organiseren van onderwijs en studiedagen.
Daarnaast is het IBR internationaal actief o.a. middels de Europese Vereniging voor Bouwrecht.

Kennispartner VvERecht.nl

Stichting VvERecht.nl en het Instituut voor Bouwrecht (IBR) zijn kennispartners op het gebied waar het Bouwrecht en het VvE-Recht met elkaar kruisen. Door deze samenwerking leveren  beide partijen over en weer informatie uit om een zo volledig mogelijk kennisoverzicht ten aanzien van het bouw- en VvE-recht te creëren.

Klik hier voor meer informatie over IBR