CDA kamerlid Van Bochove stelde kamervragen aan minister Spies van BZK naar aanleiding van het faillissement van Redema. De minister gaat in haar antwoorden in op de mogelijkheid dat een aantal VvE’s tot in totaal 1,5 miljoen schade lijdt als gevolg van het faillissement van Redema in combinatie met het feit, dat de gelden van deze VvE’s niet op bankrekeningen ten name van henzelf bleken te staan.

De minister ziet geen mogelijkheden deze VvE’s te compenseren en geeft aan dat het in eerste instantie aan de VvE’s zelf is om te trachten hun nadeel te beperken, wat naar zij begrijpt plaatsvindt onder meer door het voeren van een juridische procedure. Verder kondigt de minister aan, dat zij de lessen uit het faillissement van Redema zal meenemen in het onderzoek naar het functioneren van VvE’s, dat momenteel in opdracht van de minister wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012 bekend zullen worden. De minister ziet vooralsnog geen noodzaak om een publiekrechtelijk orgaan op te richten dat gericht is op het verbeteren van het functioneren van VvE’s en het verstrekken van informatie.

Klik hier voor het volledige antwoord van de minister op de kamervragen.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.