Een van de activiteiten van VvERecht.nl is het organiseren van de jaarlijkse VvERecht.nl Expert Meeting. Op 14 juni 2012 vindt de eerste VvERecht.nl Expert Meeting plaats met als onderwerp ‘gemengde complexen’. Daarbij zullen diverse experts bestaande uit vertegenwoordigers van corporaties, professionele beleggers, politici, ambtenaren van Ministerie van BZK, huurrecht juristen en appartementsrecht juristen aanwezig zijn. Met gemengde complexen worden gebouwen bedoeld die zijn gesplitst in appartementsrechten en waarvan een groot deel of zelfs de meerderheid van de appartementsrechten in eigendom is van één partij. Dit kan bijvoorbeeld een corporatie of een professionele belegger zijn, die de appartementsrechten verhuurt. Dit thema is actueel nu het Kooprecht van huurders van corporatiewoningen op de politieke agenda staat. Invoering van dat recht zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal gemengde complexen. Het doel van de Expert Meeting is om de knelpunten in de praktijk van gemengde complexen in kaart te brengen om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan gewenste wijzigingen in de regelgeving. Zolang de wetgeving niet wijzigt, kan de input worden gebruikt voor het opstellen van overgangsbepalingen die kunnen dienen als aanvulling op het modelreglement 2006 zolang de meeste appartementsrechten in handen zijn van één eigenaar.

Na afloop van de VvERecht.nl Expert Meeting  2012 wordt het verslag van de bijeenkomst gepubliceerd op VvERecht.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redactie@vverecht.nl.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.