Op 3 juli 2012 heeft minister Spies het Companenrapport ‘Het functioneren van VvE’s: update 2012 en verbetervoorstellen’ van 11 juni 2012 aangeboden aan de Kamer.

In het rapport wordt het functioneren van VvE’s cijfermatig onderbouwd en geanalyseerd. Verder wordt een aantal verbetervoorstellen gedaan op het gebied van:
– voorlichting en advies,
– kwaliteitsborging door het bevorderen van certificering van VvE Beheerders en de inschakeling daarvan door VvE’s,
– het al dan niet voortzetten van de verplichte KvK inschrijving van de VvE,
– het vergroten van financieringsmogelijkheden voor verbeteringen duurzaamheidsmaatregelen voor VvE’s; en
– een aantal bestuurlijke maatregelen, waaronder het koppelen van de NHG aan een kwaliteitswaarborg,  het MJOP en het MR 2006 verplicht stellen en de hoogte van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage wettelijk vastleggen.

In haar aanbedingsbrief sluit de minister af met de mededeling dat alle door haar opgesomde ontwikkelingen naar verwachting al een behoorlijke impuls voor het activeren van VvE’s betekenen. Verder vindt de minister het belangrijk, dat hypotheekverstrekkers nu al meer rekening houden met het functioneren van de VvE bij het toekennen van financiering. Alvorens te beoordelen of wijzigingen in wet- en regelgeving wenselijk zijn, wil de minister eerst bezien wat dit pakket aan stimulerende acties gaat opleveren.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief d.d. 3 juli 2012

Klik hier voor het Companenrapport d.d. 11 juni 2012

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.