Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen, waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE’s) verantwoordelijk zijn. In delen van het land, zoals in Rotterdam en Den Haag, functioneren niet alle VvE’s naar behoren. Bovendien is daar sprake van achterstallig onderhoud. Ook is de moeizame en ingewikkelde structuur van de VvE een belangrijke reden onderzoek naar de VvE te doen. De invloed van de juridische vormgeving van de VvE op de praktijk staat daarom centraal in het promotieonderzoek van mr N. Vegter. Er is gekozen voor een juridisch en een empirisch perspectief.

Het juridisch perspectief omvat een onderzoek naar de aard en de structuur van de VvE in het licht van de bevoegdheidsafbakening tussen de individuele appartementseigenaar, de gemeenschap van eigenaars (goederenrecht) en de VvE (verenigingsrecht). Ook wordt een vergelijking gemaakt met in Frankrijk, België en Duitsland voorkomende systemen. Bovendien is een jurisprudentieonderzoek naar de omvang van het gebruiksrecht verricht. Het empirisch perspectief bevat twee deelonderzoeken. Ten eerste is een beschrijvend onderzoek verricht naar het verband tussen de juridische vormgeving en het functioneren van de VvE. Vervolgens is het verband tussen het formeel functioneren en het materieel functioneren onderzocht aan de hand van een korte elektronische vragenlijst, die bijna tweeduizend keer is ingevuld.

Het onderzoek wijst uit dat de huidige aard en structuur van de VvE grotendeels voldoen. Afweging van de goederenrechtelijke rechtspositie van de appartementseigenaar tegen het belang van de meerderheid van appartementseigenaren blijft dus van belang. Enige vereenvoudiging in de aard en structuur voor kleine VvE’s is mogelijk en wenselijk. Voor grote VvE’s is ter verbetering van het functioneren een strenger statutair regime aan te bevelen. Daarnaast kunnen enkele externe partijen een rol spelen om het functioneren van de VvE te verbeteren.

Noortje Vegter (Nijmegen, 1983) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, sectie Notarieel Recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Noortje Vegter werkt nu als universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie aan dezelfde faculteit. Een handelseditie van het proefschrift is verschenen in de serie Vastgoed, Omgeving en Recht van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) bij Boom Juridische Uitgevers.

Titel: De vereniging van eigenaars
Auteur: N. Vegter (verdedigd op 20 september 2012 Rijksuniversiteit Groningen)
ISBN: 978-90-8974-708-2
Promotores: prof. mr. L.C.A. Verstappen & prof. mr. A.A. van Velten

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.