Stichting VvERecht.nl en het Instituut voor Bouwrecht (IBR) zijn een samenwerking aangegaan om kennis op het gebied van het bouwrecht en het VvE-recht met elkaar te delen. Daardoor zullen binnenkort artikelen en uitspraken in bouwzaken afkomstig van het IBR op VvERecht.nl te vinden zijn. Daarnaast zullen items van VvERecht.nl voorkomen in de zoekresultaten van de online databank van het IBR.

Naast artikelen publiceert het IBR onder meer uitspraken (eventueel voorzien van een kort commentaar) op VvERecht.nl. Het gaat met name om uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de Geschillencommissie in bouwkwesties waarbij een VvE of een appartementseigenaar partij is of waarbij een splitsing of appartementsrecht aan de orde is.

Met deze uitwisseling van kennis wordt VvERecht.nl nóg meer de Juridische Databank voor VvE Professionals.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.