In het in juli 2013 verschenen onderzoeksrapport  ‘Alternatieve financieringsvormen VvE´s’  concludeert Platform31 dat de risico’s die verbonden zijn aan de financiering van VvE’s klein zijn.  Mede omwille van de aanpak van achterstallig onderhoud roept Platform31 banken op om leningen aan VvE’s niet langer als risicovolle leningen te beschouwen, maar aan VvE’s leningen tegen marktconforme voorwaarden en rentetarieven te verstrekken. Platform31 verwacht dat daardoor de aanpak van het achterstallig en groot onderhoud aan appartementen en het treffen van energiebesparende maatregelen zal verbeteren.

In het rapport wordt gesteld dat het aangaan van een lening door de VvE juridisch toelaatbaar wordt geacht. Dat standpunt is niet onomstreden. In 2009 verscheen in VvE magazine een publicatie over financieringsmogelijkheden voor groot onderhoud door de VvE, waarin op een aantal statutaire belemmeringen wordt gewezen bij het aangaan van een externe financiering door de VvE. Deze belemmeringen zijn onverminderd actueel en zijn met name aan de orde bij VvE’s met modelreglementen van 1992 of ouder. Het zijn juist die VvE’s die oudere complexen beheren, die behoefte kunnen hebben aan financiering van achterstallig onderhoud. Onder meer tijdens de Expert Meeting Gemengde Complexen 2012, georganiseerd door Stichting VvERecht.nl, is dit knelpunt aan de orde geweest en is ervoor gepleit deze belemmeringen in aanvullende regelgeving op te heffen.

Klik hier voor het rapport  Alternatieve financieringsvormen VvE´s van Platform31

 

 

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.