Rechtbank Den Haag | 4 februari 2014 | ECLI:NL:RBDHA:2014:1285

De rechtbank Den Haag heeft een ex beheerder van een VvE veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf wegens verduistering. De rechtbank stelt in deze strafzaak vast, dat verdachte gedurende 8 jaar gelden van de rekening van de VvE heeft overgeboekt naar zijn eigen rekeningen. De rechtbank acht bewezen, dat de ex beheerder zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van een bedrag van ongeveer € 421.447,-. Uit de uitspraak blijkt niet, dat de ex beheerder  naast gevangenisstraf is veroordeeld tot schadevergoeding aan de VvE.

Uitspraken van de strafrechter over VvE fraude van deze omvang en duur komen zelden voor. Niettemin is fraudepreventie in VvE’s een actueel thema. Handhaving en toezicht op de naleving van de reglementen is daarbij essentieel. VvE’s zijn erop ingericht om fraude en misbruik te voorkomen. In de modelreglementen zijn diverse bepalingen opgenomen met het doel een ordelijke financiële administratie van de VvE te waarborgen. In MR 2006 zijn dat onder meer artikel 10 lid 4 (uitgaven uit reservefonds), artikel 12 (jaarrekening), artikel 12 lid 2 (raad van commissarissen, accountanstverklaring, kascontrolecommissie) artikel 43 (gelden VvE op aparte rekeningen), en artikel 52 lid 5 (machtiging voor grote uitgaven).

Klik hier voor Rechtbank Den Haag | 4 februari 2014 | ECLI:NL:RBDHA:2014:1285  

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.