In januari 2015  is de projectgroep Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) modelreglement 2015 van start gegaan. Deze projectgroep, die in de plaats is gekomen van de ‘commissie Beekhuis’, ontwikkelt een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

Leden en adviserende leden
Professor Roel Mertens, de notarissen Lex Hartman en Helen Kolster en Jacqueline Peter (bureau KNB) vormen samen de projectgroep. Mertens en Hartman behoorden voorheen tot de commissie Beekhuis, en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Modelreglement 2006. De nieuwe projectgroep zal ook advies vragen aan externe organisaties die veel met het appartementsrecht in aanraking komen, zoals VvE Belang en NVM. Met deze samenstelling verwacht de KNB tot een breed gedragen nieuw modelreglement te komen.

Nieuwe wetgeving
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt of nieuwe wetgeving inzake het appartementsrecht wenselijk is. Het is de opzet van de KNB en BZK om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de ontwikkeling van het nieuwe modelreglement en de eventuele nieuwe wetgeving over het appartementsrecht.

Bron: KNB

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.