Op 17 september 2014 is de Juristenvereniging Appartementsrecht opgericht. De vereniging is opgericht, omdat het belang van en de belangstelling voor het appartementsrecht groeiende is. Er is geen projectontwikkeling mogelijk zonder kennis van dit rechtsgebied en ook voor de bestaande bouw is kennis van dit soms ingewikkelde rechtsgebied onontbeerlijk. De vereniging richt zich op juristen die in belangrijke mate werkzaam zijn in het appartementsrecht. Voor meer informatie zie: www.jv-appartementsrecht.nl.

De eerste bijeenkomst heeft als onderwerp:

Naar een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht op donderdag 26 maart 2015 van 15.00 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Voor leden vindt voorafgaand de eerste ALV plaats van 14:00 uur tot 14:45 uur.

Sprekers:

  • Prof. mr. A.A. van Velten: de geschiedenis van de modelreglementen
  • Mr. H.J.G. Braakhuis: visie op gewenste veranderingen in het modelreglement
  • Mr. J.W.A. Hockx: hoe om te gaan met verschillende bestemmingen in appartementensplitsingen en de voorkomende problemen bij hoofd- en ondersplitsing.

Er zal veel gelegenheid zijn tot discussie en uitwisseling over deze drie onderwerpen.

Punten:
Deze bijeenkomst is goed voor 2 Nova opleidingspunten en 2 KNB PE punten.

Kosten:
De kosten van deelname aan deze bijeenkomst inclusief netwerkborrel bedraagt voor leden van de JvA € 50,-. Introducees zijn welkom en betalen € 100,-.

Aanmelden:
Aanmelden kan via info@jv-appartementsrecht.nl. Lid worden kan via de website van de JvA.

Mechteld van der Vleuten is adviseur en interimmanager voor woningcorporaties en onderzoeker bij de Open Universiteit. Zij promoveerde 1 september 2017 aan de Open Universiteit op een proefschrift over de knelpunten tussen het appartementsrecht en het huurrecht in gemengde complexen. Mechteld is sinds 1995 actief in de volkshuisvesting, heeft zich gespecialiseerd in wonen, huurzaken en appartementsrecht. Zij adviseert zowel woningcorporaties, eigenaren als VvE’s.