De Minister van Veiligheid en Justitie en de  Minister voor Wonen en Rijksdienst hebben op 30 mei 2016 het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden.

Het voorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht met als doel het functioneren van Verenigingen van eigenaars (VvE’s) te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. Daarnaast beoogt het voorstel de mogelijkheden te vergroten voor VvE’s om het benodigde onderhoud te verrichten. Om dat te bereiken wordt onder andere voorzien in een verplichte minimale jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds. Ook wordt verduidelijkt dat het aangaan van leningen door VvE’s is toegestaan.

Het aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer. Ook de bijlagen bij het wetsvoorstel – waaronder de adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Actal, KNB en de Raad voor Rechtspraak zijn hier te raadplegen.

Klik hieronder op het betreffende document om het te raadplegen:

Naar verwachting zal de wetswijziging na parlementaire behandeling in 2017 in werking zal treden.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.