Actuele en algemeen beschikbare gegevens over het aantal VvE’s en de kenmerken daarvan, zijn er maar beperkt en de informatie die beschikbaar is, is vaak niet eenduidig. In de praktijk bestaat wel behoefte aan betere informatie over VvE’s en in het bijzonder de woningen die daarbij horen. Om deze reden hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en VvE Belang het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CvB-CBS) gevraagd om meer inzicht te geven in het aantal VvE’s in Nederland, alsmede in de kenmerken van die VvE’s en de bijbehorende woningen. Het gaat dan onder andere om hun aantallen, samenstelling, locatie, functie, bouwjaar en de kenmerken van hun bewoners. Daarnaast wordt ook ingegaan op de coöperatieve flatexploitatievereniging (cfv).

De resultaten van dit onderzoek zijn op 17 mei 2016 openbaar gemaakt. Het rapport is inmiddels gepubliceerd op de website van het CBS.

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.