De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de wijze waarop de besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd. De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) is voortgekomen uit de Klankbordgroep die in 2013 vanuit het Energieakkoord is ingericht ten behoeve van concrete verbeteradviezen van het appartementsrecht.

In dit rapport gaat de Werkgroep in op de besluitvorming binnen VvE’s en wordt een advies uitgebracht over de mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen aangaande de besluitvorming van VvE’s bij het nemen van besluiten over energiebesparing en duurzaamheid en laadpalen. Deze notitie is ingedeeld in drie delen. Na een korte introductie van het huidige systeem van besluitvorming in VvE’s gaat het rapport verder in op energiebesparing en duurzaamheid, waaronder de problematiek rond laadpalen.

Volledig rapport : Besluitvorming inzake energiebesparing en laadpalen bij verenigingen van eigenaars

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.