LJN: AT3455, Rechtbank Roermond 6 april 2005

Een boek 2-vereniging is geen VvE in de zin van boek 5 BW. De bevoegd van een VvE om namens haar leden rechtsvorderingen in te stellen op grond van artikel 5:126 lid 2 BW is uitsluitend aan de ‘boek 5’ VvE voorbehouden: alleen als sprake is van splitsing in appartementsrechten ontstaat van rechtswege een VvE. Dat eigenaren zich bij de koop van een recreatiewoning op eigen grond verenigen of laten verenigen in een vereniging met de naam ‘Vereniging van Eigenaren’ betekent niet, dat sprake is van een VvE in de zin van boek 5. De bevoegdheid tot het instellen van een rechtsvordering van de boek 2 vereniging kon dus niet gebaseerd worden op artikel 5:126 lid 2 BW. Een andere rechtsgrond was er evenmin, zodat deze vereniging van eigenaren niet-ontvankelijk verklaard werd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.