Home Auteurs Posts van mr. Richard P.M. de Laat

mr. Richard P.M. de Laat

234 POSTS 0 REACTIES
mr. Richard P.M. de Laat is advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.

Kan de VvE een dakopbouw, aanbouw of dakkapel toestaan zonder wijziging...

De rechtbank Amsterdam, sector kanton, is in een uitspraak van 29 maart 2023 oordeel dat de bouw van een dakopbouw op een...

Zonder toestemming VvE gebouw verduurzamen?

Een notificatieregeling blijkt minder eenvoudig dan voorgesteld Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) loopt 27 procent van de kleine VvE's...

Is de VvE wettelijk procesbevoegd in non-conformiteitszaken of is cessie ter...

Een ontwikkelaar splitst een bestaand gebouw in appartementsrechten. Na verkoop van alle appartementsrechten blijkt dat sprake is van een constructief gebrek aan...

Opt-out bij VvE-financiering van onderhoud en verduurzaming

1. Inleiding Sinds 1 januari 2018 maakt de wet het voor de VvE mogelijk om geld te lenen. Tenzij...

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, vooraf uitgebrachte stemmen en quorum

In artikel 6 lid 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, hierna: “de Spoedwet”, is bepaald, dat voor zover de statuten zulks...

Verklaring voor recht: nietigheid HHR in verzoekschriftprocedure naast vernietiging 5:130 BW

Op grond van artikel 5:130 BW wordt een besluit van een orgaan van de VvE vernietigd door de kantonrechter op verzoek van...

Recreatieparken en het free-riderprobleem

Grenzen aan de vrijheid van vereniging en contractsvrijheid Recreatiewoningen worden vaak in eigendom verkocht. Alle eigenaren worden daarnaast lid van een beheersvereniging, die belast is...

Hoge Raad vult vergewisplicht bij termijn 5:130 BW nader in.

Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022 - Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand...

Besluit aangaan Energiebespaarlening geldig

Rechtbank Overijssel 9 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1217- De VvE besluit tot het aangaan van een Energiebespaarlening voor groot onderhoud door de VvE. Eén van de eigenaars...

Een afwijzend besluit is ook een besluit

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4382 - Wanneer de ALV of het bestuur van de VvE besluit iets niet te doen is dat óók...

VvE overschrijdt statutaire bevoegdheid: besluit tot bijdrage nietig

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3370 - In een winkelcentrum besluiten twee VvE's tot een bijdrage aan het in oude luister herstellen van een...

Administratieve Overlast: boete en doorbelasten kosten

Gerechtshof Amsterdam, 24 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1390 - Een bewoner kan zich niet verenigen met de wijze waarop een project in de VvE is uitgevoerd...

6:174: VvE niet aansprakelijk voor gevolgen val op glad vlonderdek

Rechtbank Overijssel 4 april 2018 ECLI:NL:RBOVE:2018:1158 - Tijdens een bezichtiging komt een potentiële koper ten val op een glad houten vlonderdek. Deze koper vordert...

Uitleg akte: vloerbalken appartement begane grond zijn gemeenschappelijk.

Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:697 - De balken van de vloer van het begane grond appartement zijn aangetast door houtrot. Eén van de...

Nader verkend: artikel 5:126 lid 3 BW. Voorwaarden aan uitstel van...

In een reservefonds worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening ten name van de VvE. Daarvan kan slechts worden afgeweken bij...

Nader verkend: artikel 5:126 lid 3 BW. Kan de ALV besluiten...

Bij de inwerkingtreding van de Wet Verbetering VvE’s per 1 januari 2018 is in het nieuwe artikel 5:126 lid 2 BW voor gebouwen met...