LJN: AY6637, Sector kanton Rechtbank Rotterdam 19 augustus 2006

Het zonder splitsingsvergunning splitsen van een pand in appartementsrechten impliceert niet dat daarmee de splitsing nietig is of vernietigd kan worden. Een dergelijk gevolg kan niet aan het ontbreken van een vergunning worden verbonden, gelet op de zakenrechtelijke werking van de splitsingsvergunning. Wanneer de splitsingsvergunning is ingeschreven in de daartoe gehouden registers, waarvan in dit geval sprake is zoals blijkt uit de overgelegde splitsingsakte, kan de splitsing niet meer ongedaan worden gemaakt. Het ontbreken van de vereiste vergunning is op grond van de artikelen 33 en 84 van de Huisvestingswet een strafbaar feit, maar heeft geen gevolgen voor de eenmaal geëffectueerde splitsing. Dientengevolge zijn ook de overdrachten van het appartementsrecht rechtsgeldig, althans niet in strijd met de splitsingsakte, verricht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.