LJN BA9708, Hoge Raad 7 september 2007

Het lidmaatschap van een vereniging van eigenaren in de zin van boek 5, titel 9 BW is van rechtswege aan de eigendom van het appartement dat in de splitsing betrokken is verbonden. opzegging van dat lidmaatschapsrecht is niet mogelijk. Verenigingen van Eigenaren van villaparken als de onderhavige, waarbij de betrokken rechten eigendomsrechten zijn en niet appartementsrechten in de zin van boek 5 BW, worden uitsluitend beheerst door het bepaalde in boek 2 BW. Daar geldt vrijheid van vereniging. Dat lidmaatschapsrecht is opzegbaar. Buiten het lidmaatschap van de Vereniging (wat opzegbaar is op grond van art. 2:35 BW) bestaat geen rechtsgrond waarop de Vereniging haar leden na opzegging kan blijven verplichten bij te dragen in de kosten van gezamenlijke activiteiten zoals verhuur en onderhoud van het villapark.

Klik hier voor de volledige uitspraak.