LJN: AW2504, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 18 april 2006

Een besluit om iets niet te doen is ook een besluit, dat zich leent voor vernietiging op grond van artikel 5:130 BW. Hier vernietigt het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch een besluit van een vereniging van appartementseigenaren inhoudende het niet nemen van juridische stappen tegen Orange met als doel het verwijderen van de op het dak van een appartementencomplex geplaatste zendmast. Tegelijkertijd worden verzoekers gemachtigd om namens de vereniging aan de kantonrechter de vraag voor te leggen of de huurovereenkomst met betrekking tot de op het dak geplaatste zendmast, rechtsgeldig is tot stand gekomen. De vervangende machtiging wordt slechts toegewezen voor zover het gaat om het namens de VvE voorleggen van die vraag aan de kantonrechter. De verzoeken strekten er echter ook toe om namens de VvE daadwerkelijk tot verwijdering over te gaan indien de huurovereenkomst voor de zendmast ongeldig verklaard zou worden door de kantonrechter. Zover gaat het Hof niet, omdat dan een nieuwe situatie ontstaat die nieuwe besluitvorming van de VvE vereist. Daarop wil het Hof niet vooruit lopen.  De vervangende machtiging op grond van artikel 5:121 BW wordt hier kennelijk zo opgevat, dat alleen dan medewerking door een machtiging kan worden vervangen indien het gaat om direct opeisbare verplichtingen.

Klik hier voor de volledige uitspraak