LJN: BC8309, Rechtbank Middelburg 23 januari 2008

Een penthouse is na de verkoop verbouwd en staat sindsdien leeg. De VvE slaat de gemeenschappelijke kosten conform de breukdelen om en belast deze door aan de eigenaar van het penthouse, zich beroepende op de akte van splitsing. Deze luidt als volgt: “(…) Ieder der eigenaars is in de gemeenschap gerechtigd voor (…) wat index 128 betreft eenduizend vijfhonderddrieenzestig/tienduizendste gedeelte. (…) De eigenaars zijn in verhouding tot de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn, met dien verstande dat: kosten die rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan een bepaald appartementsrecht ook ten laste van het betreffende appartementsrecht gebracht worden’. De eigenaar weigert te betalen en beroept zich onder meer op strijd met de redelijkheid en billijkheid, nu vast staat, dat zij teveel bijdraagt aan de gemeenschappelijke kosten. Dat rechtbank passeert dat verweer. De eigenaar heeft bij de koop van het appartement de akte van splitsing, het reglement en de daarin opgenomen gemeenschappelijke kosten en verdeelsleutel aanvaard en is daaraan gebonden. Dat het werkelijk verbruik gemeten zou kunnen worden maakt dat niet anders.  

Klik hier voor de volledige uitspraak