LJN: BJ8129,Sector kanton Rechtbank Maastricht 2 september 2009

Twee (bestuurs)leden van de Vereniging van Eigenaren hebben zonder voorafgaande ruggespraak met de VvE of haar rechtsbijstandverzekeraar een advocaat ingeschakeld en aanzienlijke kosten gemaakt. Het door de VVE genomen besluit om deze advocaatkosten om te slaan over alle leden van de VvE is, daarbij ook gelet op een eerdere beschikking van de kantonrechter van februari 2009, wederom, ingevolge het bepaalde in artikel 2:15 lid 1 onder b BW in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW word geëist genomen. Het besluit van de ALV achteraf om de kosten ten laste te laten komen van de VvE wordt vernietigd op grond van artikel 5:130 jo 2:15 jo 2:8 BW.

De vraag is vervolgens, voor wiens rekening de kosten dan komen. Hier wordt slechts bepaald, dat de kosten niet te laste van de VvE mogen komen. Het geschil zal daarmee nog definitief beslecht zijn, nu de kosten kennelijk wel reeds zijn gemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.