LJN: BQ8259, Rechtbank Arnhem 25 mei 2011

Vereniging van Eigenaren (VvE) vordert van de eigenaar van een groot aantal (verhuurde) appartementen vergoeding van werkelijke stookkosten ruim na de verkoop levering van deze appartementen door de eigenaar aan derden. Bij de levering is verklaard dat de eigenaar geen verdere schulden aan de VvE meer had. Dat gegeven, het grote tijdsverloop tussen de periodes waarop de afrekeningen betrekking hebben en de afrekeningen zelf én het feit dat de eigenaar door deze gang van zaken benadeeld is, leidt tot het oordeel dat de VvE haar rechten heeft verwerkt om alsnog de kosten in te vorderen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.