LJN:BR3152,Sector kanton Rechtbank Rotterdam 21 juni 2011

Mag de VvE bij het nemen van een besluit tot uitgifte van extra vierkante meters na herbouw de stichtingskosten in rekening brengen, indien de marktwaarde van deze meters hoger is? Verzoek om vernietiging van de eigenaren die van die mogelijkheid geen gebruik maakten afgewezen. De kantonrechter acht de stelling dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking van de ‘bijkopende leden’ ten koste van de VvE niet voldoende aannemelijk en ziet geen reden het besluit te vernietigen, ook niet vanwege het feit dat de herbouwkosten nog niet vaststaan, maar de vierkante meterprijs die de kopers betalen wel, waardoor het risico van kostenoverschrijding voor de VvE is.

Klik hier voor de volledige uitspraak.