Voor vernietiging op grond van artikel 5:130 BW van een aan het bestuur verleende procesvolmacht moet buiten kijf staan, dat de VvE misbruik van procesrecht maakt. Dat werd in deze uitspraak niet aangenomen. De besluiten van de VvE tot handhaving van het reglement blijven in stand. Het verzoek tot vernietiging van die besluiten wordt afgewezen. Verder een discussie over ongelijke breukdelen in de akte van splitsing. De VvE verzoekt in een tegenverzoek op grond van artikel 5:12 BW om vervangende machtiging voor een aktewijziging. Het besluit tot wijziging van de akte van splitsing is aangenomen met een meerderheid van 79,9% van het totaal aantal stemmen in de VvE, terwijl op grond van artikel 5:139 lid 2 BW tenminste 80% vereist is. Hoewel de kantonrechter begrijpt dat de verdeelsleutel tussen woonruimtes en commerciële ruimtes met een bijdrage verhouding van 6,9 :1 ongelijk verdeeld is, staat volgens de kantonrechter op voorhand niet vast dat de verdeelsleutel zou moeten worden aangepast naar een evenredige vaststelling van breukdelen op basis van vierkante meters. Bovendien hoort de VvE volgens de kantonrechter niet tot de in artikel 5:140 lid 2 genoemde personen. De vervangende machtiging tot wijziging van de akte van splitsing op basis van vierkante meters wordt om die redenen afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak