Home Auteurs Posts van mr. Dennis N. Reijnders

mr. Dennis N. Reijnders

40 POSTS 0 REACTIES
mr. Dennis Reijnders is mede-initiatiefnemer en redactielid van VvERecht.nl en is advocaat en partner bij De Advocaten van Van Riet te Utrecht.

Exclusief toebedelen gemeenschappelijk gedeelte voor onbepaalde tijd uitsluitend met medewerking van...

Hoge Raad 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286 (VvE Sint-Martinushof) Het voor onbepaalde tijd exclusief toebedelen van een gemeenschappelijk gedeelte aan...

Modelreglement kleine VvE’s 2021 samengevat

Op 16 augustus 2021 is het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten kleine vereniging van eigenaars 2021 (MR 2021) vastgesteld en ingeschreven. Het...

Bereik van de statutaire doelomschrijving serviceflat VvE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 mei 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:4763).VvE treedt niet buiten het bereik van de statutaire doelomschrijving serviceflat door de kosten voor zorg- en...

Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid verlengd

In april 2020 hebben de Eerste en Tweede Kamer de Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. De wet biedt onder meer...

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt VvE’s meer...

De overheid heeft ter bestrijding van het corona-virus onlangs ongekende maatregelen getroffen. Door de juridische en praktische beperkingen die hieruit voortvloeien zijn normaal eenvoudige...

Verwacht: Spoedwet elektronisch vergaderen en stemmen in de VvE

De coronacrisis en de als gevolg daarvan afgekondigde maatregelen maken het op dit moment voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk om fysiek te vergaderen....

Het opschortingsrecht van de appartementseigenaar

1. Inleiding In de praktijk komt het wekelijks voor dat een appartementseigenaar wordt gedagvaard tot betaling van de periodieke (voorschot)bijdragen. Hij verweert zich dan geregeld...

Ordemaatregel vergadering na geweldsdelict

Tijdens een vergadering van eigenaars heeft één van de appartementseigenaars (hierna: “X”) een van de andere aanwezigen mishandeld toen tevergeefs werd geprobeerd de microfoon...

Beroep VvE op convenant tussen woningcorporatie en gemeente slaagt

Rechtbank Midden-Nederland | 30 november 2016 | ECLI:NL:RBMNE:2016:6440 Een VvE spreekt woningcorporatie De Alliantie aan tot vergoeding van onder meer herstelkosten van de vloerbalken van...

Uitleg bestemming “winkel-annex woonruimte”

Rechtbank Den Haag, 14 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11580. Een appartementseigenaar geeft zijn appartement aan meerdere Slowaakse gastarbeiders tegelijk in gebruik als onzelfstandige woonruimte. Telkens voor de...

Rechtsverwerking ongedaanmaking verbouwing zonder toestemming

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5860 Een van de twee appartementseigenaren heeft een balkon dicht gebouwd zonder toestemming van de VvE. 18 jaar na de...

Gekwalificeerde meerderheid vereist als eerder geen drempelwaarde is vastgesteld?

Rechtbank Midden-Nederland, 7 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2113 De meeste splitsingsreglementen bevatten het vereiste dat besluiten tot het doen van uitgaven boven een bepaald drempelwaarde met een gekwalificeerde meerderheid...

Eerste inschrijving Kadaster van rechten met 3D-visualisatie

Op 21 maart 2016 is de eerste eigendomsakte met een 3D-visualisatie van de rechten ingeschreven bij het Kadaster. Het betreft een gecombineerd bouwwerk van...

De inspanningsverplichting van de notaris ex art. 5:122 lid 5 BW...

Rechtbank Rotterdam | 11 december 2015 | ECLI: NL:RBROT:2015:9683 - Reikwijdte inspanningsverplichting notaris uit art. 5:122 lid 5 BW. Bij overdracht of toedeling van een...

Concept wetsvoorstel verbeteren VvE’s

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 12 juni 2014 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het voornemen tot wijziging...

Beroep op verrekening en opschorting door appartementseigenaar tegenover VvE afgewezen

Rechtbank Rotterdam, 27 maart 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:2179 In onderhavige zaak heeft VvE Jonker Fransstraat te Rotterdam (hierna: “de VvE”) Viramah Vastgoed B.V. (hierna: “Viramah”) als één...