Op 21 maart 2016 is de eerste eigendomsakte met een 3D-visualisatie van de rechten ingeschreven bij het Kadaster. Het betreft een gecombineerd bouwwerk van een nieuw stadskantoor, een spoortunnel, een ondergrondse fietsenstalling en een station met hal, winkels en technische installaties in Delft. Deze wijze van inschrijving van rechten in het openbaar register bij het kadaster heeft in Nederland nog niet eerder plaatsgevonden.

Het Kadaster geeft aan dat door toenemende schaarste van ruimte in Nederland een 3D-registratie in de toekomst steeds vaker nodig zal zijn om de toenemende complexe vervlechtingen van rechten van partijen ten aanzien van onroerend goed op een inzichtelijke manier te kunnen blijven registreren.

Meer informatie: www.kadaster.nl

mr. Dennis Reijnders is mede-initiatiefnemer en redactielid van VvERecht.nl en is advocaat en partner bij De Advocaten van Van Riet te Utrecht.