LJN: BT6531,Sector kanton Rechtbank Amsterdam 11 januari 2011

In een complex zijn de begane grond en de eerste etage verhuurd als bedrijfsruimte. Daarboven liggen 12 woonetages. De bedrijfsruimte en de woonetages vormen twee appartementsrechten in een VvE. Gebreken aan de standleidingen in het woongedeelte veroorzaken lekkage in de bedrijfsruimte. Dat zijn gemeenschappelijke zaken in de VvE. Ook indien sprake is van een gebrek aan gemeenschappelijke zaken welke buiten het gehuurde gelegen zijn, kan sprake zijn van een gebrek wat de verhuurder recht geeft op huurprijsvermindering. De verhuurder kan zich daartegen niet verweren met een beroep op bepalingen in de  huurovereenkomst die beogen zijn aansprakelijkheid te beperken. De kantonrechter laat bij de toewijzing van de vordering tot huurprijsvermindering meewegen, dat de verhuurder er als lid van de VvE voor gekozen heeft om de standleidingen niet ineens, maar geleidelijk te vervangen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.