Rechtbank Amsterdam | 9 augustus 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:4924

Een eigenaar van een appartement krijgt een aanschrijving met last onder dwangsom van de gemeente wegens achterstallig onderhoud en bouwen in afwijking van een vergunning. In beroep klaagt de eigenaar erover, dat niet hij maar de VvE als overtreder moet worden aangemerkt, nu het gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten betreft en het hem niet vrij staat om zonder toestemming van de VvE daaraan wijzigingen aan te brengen. De rechtbank gaat daar niet in mee en overweegt als volgt.

Op grond van vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) moet als overtreder in de zin van artikel 5:32, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt degene die het te handhaven voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Een last onder dwangsom kan uitsluitend worden opgelegd aan de overtreder die het in zijn macht heeft de last uit te voeren, dat wil zeggen de overtreder die in staat is de last uit te voeren (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 25 april 2012, ECLI: NL: RVS: 2012: BW3860).

De stelling van eiseres dat niet zij maar de VvE eigenaar is, staat in dit geval niet aan het opleggen van een dwangsom in de weg. Niet is gebleken dat eiseres het niet in haar macht had om de overtreding te beëindigen. Het is de verantwoordelijkheid van eiseres als eigenaar om er zorg voor te dragen dat de benodigde toestemming van de VvE verkregen wordt. Bovendien is de stelling van eiseres dat zij hierbij tegenwerking ondervindt op geen enkele manier onderbouwd. Ook is niet gebleken welke stappen eiseres heeft ondernemen om deze toestemming alsnog te verkrijgen. Nu eiseres eigenaar is van het appartementsrecht waarvan de uitbouw onderdeel uitmaakt, mocht verweerder er vanuit gaan dat eiseres deze aanbouw, al dan niet met toestemming van de VVE, zou kunnen aanpassen overeenkomstig de vergunde situatie. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat verweerder eiseres terecht heeft aangemerkt als overtreder in de zin van artikel 5:32, eerste lid, van de Awb. Hetgeen eiseres hieromtrent heeft aangevoerd, kan dus niet slagen.

Volledige uitspraak: Rechtbank Amsterdam | 9 augustus 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:4924

Deze uispraak laat onverlet, dat ook de VvE als overtreder kan worden aangemerkt. Zie daarvoor de volgende bijdragen, die ook op VvERecht.nl te vinden zijn:

Dwangsom: eigenaar naast VvE overtreder; en
Hoge Raad: eigenaar draagt naar breukdeel bij aan kosten bestuursdwang VvE