Home Auteurs Posts van prof. mr. Roel F.H. Mertens

prof. mr. Roel F.H. Mertens

20 POSTS 0 REACTIES
Prof. mr. Roel Mertens is advocaat bij Paulussen Advocaten te Maastricht en bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten aan de Open Universiteit.

Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing,...

1. Inleiding  Wellicht het belangrijkste onderscheid dat in het appartementsrecht bestaat, is het verschil dat wordt gemaakt tussen gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk...

Ontzegging van gebruik in het Nederlandse en Sloveense appartementsrecht

Dit artikel is eerder verschenen onder de titel “Welstandsbepalingen revisited  (ontzegging van gebruik in het Nederlandse en Sloveense appartementsrecht)”, in O.Vonk, S. Rutten, J....

Het labyrint van het appartementsrecht, over gemeenschappelijke gedeelten in de hoofd-...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3335 - Het appartementsrecht is een complexe rechtsfiguur. Een appartementseigenaar heeft immers een aandeel in de in de splitsing...

Oproeping van alle stemgerechtigden in een procedure tot vernietiging van besluiten...

Rechtbank Midden-Nederland, 3 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6073 Op grond van art. 5:130 Burgerlijk Wetboek (BW) in combinatie met art. 2:15 BW kan iedereen die een redelijk belang...

De appartementensplitsing als hybride juridisch netwerk

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in A.H. Lamers en S.L.T. Schoenmakers, Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving, Zutphen, Uitgeverij Paris, 2014, p. 133-145. 1. Inleiding Gedurende de...

Timesharing op Aruba, 25 jaar later.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in E.Witjes, V. van Bogaert, C. Bollen (red.), E Hofi di Ley (jubileumbundel Universiteit van Aruba) Den Haag, Boom...

Nogmaals: Uitleg van de akte van splitsing

Het Nederlandse appartementsrecht vindt zijn oorsprong in de behoefte die gedurende en na de tweede wereldoorlog in Nederland bestond aan de mogelijkheid om eigendom...

Uitleg van leverings- en vestigingsakten en van de splitsingsakte van een...

Prof. mr. M.M. van Rossum en prof. mr. R.F.H. Mertens(1)* 1. Inleiding Hoe moet een overeenkomst worden uitgelegd? Moeten we uitgaan van een grammaticale uitleg of...

Machtsoverwicht in de vereniging van eigenaars

In het maatschappelijk verkeer komt het zeer regelmatig voor dat van de partijen tussen wie een rechtsverhouding bestaat, de ene een sterkere positie heeft...

Wat behoort tot de privégedeelten van een appartementsrecht?

Volgens artikel 5:111 sub a BW moet in de akte van splitsing van een appartementencomplex nauwkeurig worden omschreven welke gedeelten van het gesplitste gebouw...

Ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten in een appartementensplitsing

Door: Mr. J.B.C. Tummers(1) en prof. mr. R.F.H. Mertens(2) | Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), editie februari 2012. 1....

Appartementsrecht in combinatie met erfpacht maakt herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden mogelijk

In binnenstedelijke gebieden bevinden zich vaak markante leegstaande gebouwen, die voorheen door post, kerk of overheid werden gebruikt. Deze gebouwen zijn door de hoge...

Naleving van de splitsingsakte

Rechtbank Maastricht, 28 april 2010, zaaknr/rolnr: 135259 / HA ZA 08-1296 Naast de in artikel 5:106 e.v. BW opgenomen wettelijke regeling is de akte van...

Appartementsrechtelijk procederen*

*Dit artikel werd gepubliceerd in Praktisch Procederen 2003, blz. 154-158 en is daarna niet geactualiseerd. Op 24 september 2002 werd aan de Tweede Kamer der...

Scheve verhoudingen in het appartementsrecht

Noot bij Hoge Raad 13 oktober 1998*, NJ 1999, 83 (Van Gasteren/Beemster c.s.) 1. Inleiding De rechtsverhoudingen tussen appartementseigenaars worden voor een groot deel bepaald door de inhoud...

Langlopende contracten in het appartementsrecht*

*Dit artikel werd eerder gepubliceerd in WPNR 97/6254 en is daarna niet geactualiseerd. 1. Inleiding In de akte van splitsing van een appartementsgebouw dient ingevolge artikel 5:111...